$$$... ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิด "โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในจังหวัดเชียงราย" โดยมี นายนพรัตน์ อู่ทอง ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย กล่าวรายงาน ในโอกาสนี้ นายณรงศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการตังหวัดเชียงราย และผู้บริหารการศึกษาในจังหวัดเชียงราย ร่วมให้การต้อนรับ มีครูผู้ช่วยในจังหวัดเชียงราย จำนวน 500 คน เข้าร่วมประชุมจำนวนมาก เมื่อวันอา
$$$...นายนพรัตน์ อู่ทอง ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัด ให้การต้อนรับ นางวิมลมาลย์ รินไธสง ศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ตและคณะในโอกาสมาศึกษาดูงาน ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
$$$.... ศึกษาดูงาน...นายวัลลภ ไม้จำปา รองศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย พร้อมคณะข้าราชการสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงรายให้การต้อนรับ นายสมรักษ์ ถวาย ศึกษาธิการจังหวัดพังงา ในโอกาสนำข้าราชการในสังกัด มาศึกษาดูงาน การจัดการศึกษาตามศาสตร์พระราชาและการจัดการศึกษาในพื้นที่พิเศษจังหวัดเชียงราย
วันที่ 26 กันยายน 2560 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ การส่งเสริม สนับสนุน การดำเนินงานตาม พระราโชบาย ด้านการศึกษาของสมเด็จพระเจ้าอยุ่หัวมหาวิชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร สู่การปฏิบัติ
$$$...บรรยากาศการรับรางานตัว ของนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2560 เพื่อบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลรกรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
$$$....พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดและบรรยายพิเศษการประชุมมิติการศึกษา พัฒนาพื้นที่พิเศษ เดินหน้าประเทศไทย มั่นคง มั่ง คั่ง ยั่งยืน ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน พัทยา ชลบุรี มีคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย และผู้แทนจากเขตพื้นที่การศึกษาชายแดน เข้าประชุม ระหว่าง 24-25 กันยายน 2560 http://expert.dld.go.th/…/%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8…