ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย

นายนพรัตน์ อู่ทอง ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
นายนพรัตน์ อู่ทอง
ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย

รองศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย

นายวัลลภ ไม้จำปา รองศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
นายวัลลภ ไม้จำปา
รองศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย

FaceBook Live!
คู่มือการติดตั้งและใช้งานถ่ายทอดสด

ปฏิทินปฏิบัติงาน

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

 

จำนวนผู้เยี่ยมชม

ผู้ชมออนไลน์จำนวน 20 คน
ท่านเข้ามาเป็นคนที่ : 34645
เริ่มนับวันที่ 25 พ.ค. 2560

Statistics
Today
8
Yesterday
57
This Month
1,063
Last Month
1,657
This Year
2,720
Last Year
15,036

กล่องความรู้

 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย รับสมัครคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ตำแหน่งประเภททั่วไป เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 3 อัตรา นักวิชาการศึกษา 1 อัตรา นักทรัพยากรบุคคล 1 อัตรา นักวิชาการพัสดุ 1 อัตรา รวมทั้งสิ้น 6 อัตรา ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ cdn.fbsbx.com CDN.FBSBX.COM [เอกสารแนบ]


สำนักงานศึกษาธิการภาค 16 กระ่ทรวงศึกษาธิการ ขอเชิญผู้มีคุณสมบัติ สอบเพื่อแข่งขันทุนพัชรกิติยาภาเพื่อการศึกษากฏหมาย พ.ศ. 2560 ไปศึกษาวิชากฏหมายระดับปริญญาโท ณ มหาวิทยาลัยคอร์แนล จำนวน 1 ทุน ผู้สนใจสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ กองกลาง แผนกวิชาการ โทร 0-2887-6823 www.thethabar.or.th [เอกสารแนบ]


มาตรการในการคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) ตำแหน่งประเภททั่วไป เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน [เอกสารแนบ]


ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย เรื่อง แก้ไขประกาศการคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2) ตำแหน่งประเภททั่วไป เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน [เอกสารแนบ]


กำหนดการ จัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560 ของจังหวัดเชียงราย 1. พิธีทำบุญตักบาตรพระ จำนวน 109 รูป และกิจกรรมทางศาสนามหามงคล 5 ศาสนา ถวายพระราชกุศลและถวายพระพรชัยมงคล ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย เวลา 06.30 น. (การแต่งกาย ชุดปฏิบัติราชการกากีคอพับแขนยาว) 2. พิธีลงนามถวายพระพร ณ ศาลากลางจังหวัดเชียงราย เวลา 09.30 น. (การแต่งกาย เครื่องแบบปกติขาว ไว้ทุกข์) 3. กิจกรรมการรับบริจาคโลหิต ณ มูลนิธิสาธารณกุศลสงเคราะห์ อ.เมือง จ.เชียงราย เวลา 10.30 น. การแต่งกาย ชุดผ้าไทย/ชุดผ้าพื้นเมืองสีขาวนวล/ชุดสุภาพ (ประดับเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ไว้ทุกข์) 4. กิจกรรมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติและหน่วยแพทย์พระราชทานฯ ณ สวนตุงและโคมเฉลิมพระเกียรติ อ.เมือง จ.เชียงราย เวลา 11.30 น. (การแต่งกาย ชุดผ้าไทย/ชุดผ้าพื้นเมืองสีขาวนวล/ชุดสุภาพ (ประดับเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ไว้ทุกข์) 5. กิจกรรมปล่อยปลาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลกิจกรรมประชารัฐร่วมใจกำจัดผักตบชวา พัฒนาแหล่งน้ำหนองหลวง-ห้วยสัก อ.เมือง จ.เชียงราย เวลา 13.30 น. (การแต่งกาย ชุดผ้าไทย/ชุดผ้าพื้นเมืองสีขาวนวล/ชุดสุภาพ (ประดับเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ไว้ทุกข์) สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย จึงขอเชิญข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกท่าน เข้าร่วมงาน/กิจกรรมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่ มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560 ของจังหวัดเชียงราย ตามจุดต่างๆ ด้วยความพร้อมเพรียง [เอกสารแนบ]


..สพฐ. ร่วมกับ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) รับสมัครนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับประถมศึกษา สอบเข้าโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560 ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม - 4 กันยายน 2560 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายโอลิมปิกวิชาการและพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สสวท. โทรศัพท์ 0 22392 4021 ต่อ 2203 (เจริญศักดิ์ เมืองแก้ว) [เอกสารแนบ]


ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) ตำแหน่งประเภททั่วไป เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน [เอกสารแนบ]


ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน [เอกสารแนบ]


ประกาศผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลคุรุสภา ประจำปี พ.ศ.2560 [เอกสารแนบ]


$$$...ตามประกาศสำนักพระราชวัง ลงวันที่ 13 ตุลาคม 2559 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เสด็จสวรรคต ณ โรงพยาบาลศิริราช เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 ตุลาคม 2559 ด้วยพระอาการสงบและสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร โปรดเกล้าฯ กำหนดวันสำหรับพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ระหว่างวันที่ 25-29 ตุลาคม 2560 และ มหาเถรสมาคม มีมติที่ 394/2560 เห็นชอบให้เจ้าคณะจังหวัดรว่มกับผู้ว่าราชการจังหวัด จัดพิธีอุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในวันถวายพระเพลิง พระบiมศพ ระหว่างวันที่ 16-30 ตุลาคม 2560 เป็นระยะเวลา 15 วัน สำหรับข้าราชการทุกประเภท พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราวของส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ และพนักงานรัฐวิสาหกิจ ที่ประสงค์ลาอุปสมบทในช่วงเลวลาดังกล่าวโดยไม่ถือเป็นวันลา จังหวัดเชียงรายจึงขอเชิญชวนข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานในส่วนราชการในจังหวัดเชียงราย เข้าร่วมโครงการอุปสมบท โดยกำหนดอุปสมบทในวันที่ 16 ตุลาคม 2560 ณ วัดพระสิงห์ พระอารามหลวง อ.เมือง จ.เชียงราย ทั้งนี้ทางจังหวัดเชียงรายไม่มีงบประมาณอุดหนุน จึงขอรับการสนับสนุนหรือเป็นเจ้าภาพค่าภัตตาหารและนำปานะตลอดโครงการ หน่วยงานละ 1 รูปๆ ละ 2,000 บาท [เอกสารแนบ]


$$...ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง การคัดเลือกนักเรียน และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ผู้สนใจสามารถ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://bet.obec.go.th/index/?p=5529 หรือดาวน์โหลด ประกาศฯ ได้ที่ http://182.93.172.123/chiangrai1/promote/admin/index.php [เอกสารแนบ]


$$$...การไฟ้ฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่้ จัดโครงการ EGAT-Energ Plant "เพาะต้นกล้าพลังงาน สร้างคุณค่าเยาวชน" วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาเยาวชนให้มีความคิดนอกกรอบและความคิดสร้างสรรค์ อันจะนำไปสู่การสร้างนวัตกรรมด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับพลังงานและสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย สำหรับโครงการดังกล่าวเปิดโอกาส ให้เยาวชนในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน 17 จังหวัด ได้แก จังหวัดเชียงใหม่ ลำปาง แพร่ เชียงราย น่าน ลำพูน พะเยา แม่ฮ่องสอน พิษณุโลก นครสวรรค์ อุตรดิตถ์ ตาก กำแพงเพชร สุโขทัย พิจิตร อุทัยธานี (นักเรียนระดับชัันมัธยมศึกษาปีที่ 5) ที่สนใจเข้าร่วมส่งผลงานในโครงการดังกล่าวฯ ตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม - 15 กันยายน 2560 [เอกสารแนบ]


$$$....กระทรวงมหาดไทย แจ้งว่า คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 1 สิ่งหาคม 2560 อนุมัติและมอบหมายให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงอื่นๆ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง ร่วมกันดำเนินโครงการประชารัฐร่วมใจ ปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน เพื่อระลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ฯ เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรัก ความสามัคคีและร่วมกันกระทำความดีให้ประเทศชาติตามพระราโชบายฯโดยให้รณรงค์และส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนร่วมกันปลูกต้นไม้ ระหว่างวันที่ 7 สิงหาคม - 30 กันยายน 2560 ในพื้้นที่เป้าหมาย ได้แก่ พื้นที่กรรมสิทธิ์ของประชาชน เช่น ที่พักอาศัย ที่ทำกิน พื้นที่หัวไร่ปลายนา และพื้นที่ของรัฐทุกประเภท [เอกสารแนบ]


$$$...สำนักนิติการ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ แจ้งว่า สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) ประกาศรายชื่อบุคคลบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 7 แห่งพระราชป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559 ตามประกาศสำนักงาน ปปง. ที่ ปกร.6/2560 ลงวันที่ 19 กรกฎาคม 2560 โดยให้ดาวน์โหลดรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดจากเว็บไซต์ ของ ปปง.ที่ www.amlo.go.th ในหัวข้อรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดหัวข้อ 5.245 และ 5.4 [เอกสารแนบ]


$$$...ชมรมข้าราชการครูผู้เกิด พ.ศ.2498 มีความประสงค์จะทอดกฐินและทอดผ้าป่าสามัคคี ที่วัดสังกิจจาราม (วัดป่าช้าจีน) ต.สะเดียง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ เพื่อบำรุงพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรือง เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ข้างต้น จึงขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ บูชาเหรียญ ปู่ศรีสุทโธนาคราช พญานาค คำชะโนด" ราคาเหรียญละ 119 บาท สนใจสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ นายณรงค์ จันทร์เชื้อ ประธานชมรมครูผู้เกิด พ.ศ. 2498 และชมรมชาวพุทธเพชรบูรณ์ โทร 086-199-2122 [เอกสารแนบ]


รับรายงานตัวเพื่อคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2560 เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน [เอกสารแนบ]


$$$...จังหวัดเชียงราย ขอเชิญร่วมบริจาคทรัพย์โดยเสด็จพระราชกุศลในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน เพื่อน้อมนำไปถวายพระสงฆ์จำพรรษากาลถ้วนไตรมาส ณ วัดนครสวรรค์ ต.ปากน้ำโพ อ.เมืองนครสวรรค์ ในวันพฤหัสบดีที่ 12 ตุลาคม 2560 เวลา 10.00 น. ผู้ประสงค์ร่วมบริจาค โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาพหลโยธิน 39 ชื่อบัญชี "กฐินกรมฝนหลวงลแะการบินเกษตร" บัญชีสะสมทรัพย์เลขที่ 039-0-39714-8 หากประสงค์ขอรับใบอนุโมทนาบัตร ให้บริจาคจตุปัจจัยฯ โดยระบุชื่อ-สกุล พร้อมหลักฐานการโอนเงินที่หมายเลข โทรสาร 0-2109-5144 [เอกสารแนบ]


รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2560 เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน [เอกสารแนบ]


ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2560 เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน [เอกสารแนบ]


เว็บไชต์ใหม่ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย

http://cri.moe.go.th

[เอกสารแนบ]


ข่าวสารการศึกษา E-news [อ่านทั้งหมด] [ส่งข่าว]

ข่าวเครือข่าย E-network [อ่านทั้งหมด] [ส่งข่าว]

คลิปข่าวการศึกษา E-clips [ชมคลิปทั้งหมด] [ส่งคลิปการศึกษา]หนังสือ ประกาศ / หลักเกณฑ์ จากกลุ่ม/หน่วย ในเครือข่าย [ส่งไฟล์]


ข่าวจาก สพฐ. [ดูทั้งหมด]


ข่าวการศึกษาจากเว็บไซต์ครูบ้านนอก.คอม [ดูทั้งหมด]