ข่าว e-Clips สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
     e-Clips ที่ : 2 วันพุธที่ 19 กรกฎาคม 2560 โครงการปลูกป่าร่วมใจทำดีเพื่อพ่อ โดยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
ศูนย์ประสานและสนับสนุนการศึกษาทางไกลระดับภูมิภาค ภาค 16


©พัฒนาโปรแกรมโดย นายอภิวัฒน์ กันศรีเวียง

[ คลิกที่นี่เข้าสู่ระบบ เข้าสู่ระบบ ]